ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 099-6954159 | โทรสาร: 099-6954159 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

โครงสร้างการบริหารงาน

Category: เกี่ยวกับสาขาวิชาฯ Last Updated: Wednesday, 23 May 2018

โครงสร้างการบริหารงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  หัวหน้าภาควิชาฯ  
  Pichet S
อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม
 
 รองหัวหน้าภาควิชาฯ   ประธานโครงการฯ 
 Sivadol S
อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล
  Parichat S
อ.ดร.ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร  
 

คณาจารย์

 
Amornrit P
 ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร 
Thitipong S
ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล
Chakkrit P
อ.ดร.จักกริช พฤษการ
Kairat J
อ.ดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์ 
Nutchanat S
ผศ.นุชนาฎ สัตยากวี
Duangpen J
อ.ดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์
Varunya A
อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา
Boonyarat P
อ.ดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด
 

คณาจารย์ลาศึกษาต่อปริญญาเอก

Seksan M
 อ.เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์
 Anumat E
อ.ร้อยโทอนุมัติ อิงคนินันท์
 
 

เจ้าหน้าที่

 
Jutatip S
นางสาวจุฑาทิพย์ ทรัพย์ฤทธา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ภาควิชาฯ)
Monthicha Nu
นางสาวมณฑิชา นุชชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(โครงการฯ)
Sasitorn CH
นางสาวศศิธร ชลรัตน์อมฤต
นักวิทยาศาสตร์
-
Aekkalux R
นายเอกลักษณ์ เรืองศรี
วิศวกร 


Panatda P
นางปนัดดา พรมชาติ
คนงาน 
     
Hits: 2932

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3419137
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
338
1121
7416
7416
17644
35551
3419137

Online (15 minutes ago):16

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:54.82.10.219

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง