ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 099-6954159 | โทรสาร: 099-6954159 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง

Category: ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา Last Updated: Wednesday, 01 October 2014
lab-cpe
ลำดับ ห้องปฏิบัติการวิจัย วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ
 1 ห้องปฏิบัติการแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์และประมวลผลสัญญาณภาพ (Computer Modeling and Image Processing Laboratory: COMING) img12 เพื่อผลิตบัณฑิตและสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการประมวลสัญญาณภาพ  img12 อ.ดร.ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร
img12 อ.ดร.จักกริช พฤษการ
img12 ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล
img12 ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร
 2 ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศประยุกต์ (Applied Information System Laboratory: AISL) img12 เน้นการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้อัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอนในกระบวนการทำงานและสร้างกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม img12 อ.นุชนาฏ สัตยากวี
img12 อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล
img12 อ.เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์
img12 อ.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์
 3 ห้องปฏิบัติการระบบฝังตัวอัจฉริยะ (Intelligent Embedded System Laboratory: INES) img12 เน้นผลิตงานวิจัยเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ทั้งด้านวิชาการและการนำเอาไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มเทคโนโลยีฝังตัวอัจฉริยะ img12 อ.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม
img12 อ.ร้อยโทอนุมัติ อิงคนินันท์
4 ห้องปฏิบัติการเครือข่ายขั้นสูงและคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ (Advanced Network and Intelligence Computing: ANIC) img12 มุ่งเน้นเรื่องที่น่าสนใจทาง การวิจัย วิเคราะห์ประสิทธิภาพทางด้านต่างๆของเครือข่าย, ระบบ Network security, Wireless technology, Network Traffic engineering, Routing protocol, Network algorithm, ฯลฯ img12 อ.ดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์
Hits: 1366

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3900450
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
618
1008
9130
12629
30427
65823
3900450

Online (15 minutes ago):37

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:34.204.191.31

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง