ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ทุนการศึกษา

Category: เกี่ยวกับนิสิต Last Updated: Thursday, 05 November 2020

money1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้จัดสรรทุนการศึกษาไว้ให้นิสิตทุกชั้นปี ดังนี้
 
img12 ทุนเรียนดี สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดี หรือคะแนนเฉลี่ยสูงสุด มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ทุกภาคการศึกษา
 
img12 ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนระดับ A ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 5 รายวิชา (รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาถัดไป
 
img12 ทุนนิสิตช่วยสอน เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้หาประสบการณ์ และมีรายได้พิเศษสำหรับใช้ในการศึกษา จำนวน 3,000 บาท/เดือน โดยนิสิตที่สนใจสามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ
 
img12 ทุนนิสิตช่วยงาน สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มีทุนทำงานให้กับนิสิตเป็นรายเดือน โดยให้ช่วยงานที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มอบหมายให้
 
img12 ทุนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นิสิตทุกคน มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ตามระเบียบของกองทุน
Hits: 4986

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6829396
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
517
692
1209
7115
34340
47215
6829396

Online (15 minutes ago):11

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:34.204.169.230