ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ข่าวเด่น

อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม (Pichet Suebsaiprom, Ph.D.)

Last Updated: Thursday, 05 November 2020

Pichet Sประวัติการศึกษา:
img12
 Ph.D. (Electrical Engineering), National Chung Hsing University, Taiwan
img12 วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า: วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
img12 วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า: วิศวกรรมระบบวัดคุม)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ตำแหน่งวิชาการ: อาจารย์

ตำแหน่งบริหาร: -

ห้องทำงาน: อาคาร 8 ชั้น3 ห้อง E8304 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาขาที่สนใจ:

img12 ระบบพลวัตและการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ (Dynamic Modeling and Controller Design)
img12 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม (Microcontroller Application)
img12 หุ่นยนต์และยานใต้น้ำ (Under Water Vehicle and Robotic)

ตารางเวลาเข้าพบ: นิสิตที่จะเข้าพบสามารถเข้าพบได้ทุกวันในเวลาราชการนอกเหนือจากเวลาที่ได้กำหนดไว้ในตารางสอน

arrow2L3 โครงการวิจัย

img12 การพัฒนาโปรแกรมการประเมินการระบาดของโรคพืช (Development of Plant Diseases Epidemic Assessment Program)
img12 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบกังหันลมขนาดจิ๋วสำหรับผลิตไฟฟ้าจากระบบทำความเย็นแบบระเหยน้ำในสภาพความเร็วลมต่ำเพื่อลดการใช้พลังงานภายในโรงเรือนแบบปิด (Feasibility Study of Micro Wind Turbine System Design through Electrical Power Generator under Low-Rate Ventilation Condition in Evaporative Cooling Greenhouse)
img12 การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไส้เดือน 2 สายพันธุ์

arrow2L3 ผลงานทางวิชาการ

Hits: 11155

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6945020
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
992
1252
3230
18711
39408
50840
6945020

Online (15 minutes ago):25

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.234.244.181