ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 099-6954159 | โทรสาร: 099-6954159 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ข่าวเด่น

ข่าวสมัครงาน-ทั่วไป

Last Updated: Monday, 26 November 2018
img12 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 14 ธ.ค. 61 [ใบสมัคร] new2 [26 พ.ย. 61]
img12 ให้นิสิตชั้น 3-4 วศ.คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการแนะแนวการฝึกงาน/สหกิจศึกษา และรับสมัครงาน โดยบริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 9 พ.ย. 61 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 [22 ต.ค. 61]
img12 ให้นิสิตชั้นปีที่ 4 วศ.คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการแนะแนวรับสมัครงาน โดยบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด ในวันจันทร์ที่ 29 ต.ค. 61 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง E8405 อาคาร 8 [22 ต.ค. 61]
img12 ให้นิสิตชั้น 3-4 วศ.คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการแนะแนวการฝึกงาน/สหกิจศึกษา และรับสมัครงาน โดยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 26 ต.ค. 61 เวลา 13.30 - 16.00 น. [26 ก.ย. 61]
img12 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [14 มิ.ย. 61]
img12 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง [26 มี.ค. 61]
img12 บริษัท มอสกี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง [23 มี.ค. 61]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สอบวันที่ 12 มิ.ย. 61 [4 มิ.ย. 61]
img12 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 61 [ใบสมัคร] [22 พ.ค. 61]
img12 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและทำงานในโครงการวิจัย ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ ให้มาเซ็นต์สัญญาว่าจ้างภายในวันอังคารที่ 15 พ.ค. 61 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 8 [3 พ.ค. 61]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและทำงานในโครงการวิจัย ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ สอบในวันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 61 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 8) [25 เม.ย. 61]
img12ศูนย์ DATIC ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและทำงานในโครงการวิจัย "ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช" สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 61 [28 มี.ค. 61]
img12ศูนย์ DATIC ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและทำงานในโครงการวิจัย "ระบบเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช" สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 61 [28 มี.ค. 61]
img12 ศูนย์ DATIC ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ ในโครงการวิจัย "ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย" สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 61 [28 มี.ค. 61]
img12 ศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DATIC) และศูนย์สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เปิดรับนิสิตชั้นปี 3 ฝึกงาน/สหกิจศึกษา สามารถสมัครได้ที่คุณศศิธร (พี่แก้ว) ที่ห้องธุรการภาควิชาฯ ภายในวันศุกร์ที่ 30 มี.ค. 61 **มีค่าตอบแทนให้** [23 มี.ค. 61]
img12 บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จํากัด รับสมัครงาน หมดเขตสมัคร 31 มี.ค. 61 [23 มี.ค. 61]
img12 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรีและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 5 พ.ค. 61 เวลา 8.30-16.30 น. [21 มี.ค. 61]
img12 บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง จำนวน 8 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [28 ก.พ. 61]
img12 บริษัท พริซึ่มโซลูชั่นส์ จำกัด รับสมัครงาน [8 ก.พ. 61]
img12 ประกาศรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 [20 พ.ย. 60]
img12 บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด (Avalant Co., Ltd.) รับสมัครนักศึกษาฝึกสหกิจ และรับสมัครงานหลายตำแหน่ง [25 ต.ค. 60]
img12 ประกาศการปิดหอนิสิตตึก 1-24 ภาคต้นและรับสมัครนิสิตเข้าพักปิดภาคต้น 2560 และเปิดหอภาคปลาย 2560 [12 ต.ค. 60]
img12 กำหนดการขอผ่อนผันทหาร ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ย. 60 [10 ต.ค. 60]
img12 ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการแนะแนว หางานทำ ตำแหน่งว่าง และฝึกงาน โดยบริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จํากัด ในวันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 60 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง E9502 [25 พ.ย. 60]
img12 บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด รับสมัคร Programmer 2 ตำแหน่ง [9 ต.ค. 60]
img12 บริษัท 3BB รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน [18 ก.ย. 60]
img12 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 20 ต.ค. 60 [12 ก.ย. 60]
img12 บริษัท สยาม-เคมีเทค จำกัด รับสมัครงาน [7 ก.ค. 60]
img12 บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด เปิดรับสมัครงาน [14 มิ.ย. 60]
img12 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแนะแนว หางานทำ ตำแหน่งว่าง และฝึกงาน โดยบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 6 ต.ค. 60 เวลา 13.00 - 16.00 น. [14 ก.ย. 60]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการชาวกำแพงแสนร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 21 ส.ค. - 15 ก.ย. 60 [18 ส.ค. 60]
img12 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง [8 มี.ค. 60]
img12 ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล ตำแหน่ง วิศวกร รายงานตัวภายในวันที่ 14 ก.ค. 60 [7 ก.ค. 60]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล ตำแหน่ง วิศวกร (สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 ก.ค. 60 เวลา 09.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน) [5 ก.ค. 60]
img12 ประเมินผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้-30 มิ.ย. 60 [14 มิ.ย. 60]
img12 ขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 26 พ.ค. 60 [ใบสมัคร] [4 พ.ค. 60]
img12 ขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 เม.ย. 60 [ใบสมัคร] [30 มี.ค. 60]
img12 สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะทำการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรี ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 22 เม.ย. 60 เวลา 08.30 - 17.30 น. [21 ก.พ. 60]
img12 แจ้งย้ายระบบงานและฐานข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ - ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์คณะฯ วันที่ 11-12 เม.ย. 60 [22 มี.ค. 60]
img12 สวทช. จัดงานมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 60 [8 มี.ค. 60]
img12 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 24 มี.ค. 60 [ใบสมัคร] [28 ก.พ. 60]
img12 โครงการฝึกงานสำหรับครูอาจารย์และผู้บริหาร รุ่นที่ 2 สมัครภายในวันที่ 30 เม.ย. 60 [27 ก.พ. 60]
img12 บริษัท ที ซี พี 1995 ไดเวอร์วิไฟด์ จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงาน จำนวน 2 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป [23 ก.พ. 60]
img12 ผลการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [24 ก.พ. 60]
img12 ขอเชิญร่วมงาน Job Fair 2017 ในวันที่ 2 มี.ค. 60 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ [10 ก.พ. 60]
img12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สอบวันที่ 22 ก.พ. 60 [16 ก.พ. 60]
img12 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อชาวใต้ [11 ม.ค. 60]
img12 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 13 ก.พ. 60 [ใบสมัคร] [30 ม.ค. 60]
img12 Thai PBS รับสมัครงาน ตำแหน่ง หัวหน้างานสร้างสรรค์การผลิตสื่อออนไลน์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ก.พ. 60 [31 ม.ค. 60]
img12 Thai PBS รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Web & Mobile Developer อาวุโส สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ก.พ. 60 [31 ม.ค. 60]
img12 ขอเชิญร่วม เดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค. 60 เวลา 05.30 น. [2 พ.ย. 59]
img12 ขอเชิญทุกท่านร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ม.ค. ๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย [17 ม.ค. 60]
img12 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา บุคลากรที่กำลังตั้งภรรค์ไปลงทะเบียนที่สถานพยาบาล มก.กพส. โดยด่วน [9 พ.ย. 59]
img12 บริษัท Transitions Optical (Thailand) รับนิสิตฝึกงาน ประจำปี 2559 [7 ก.ค. 59]
img12 กำหนดการขอผ่อนผันทหาร ระหว่างวันที่ 1 - 30 พ.ย. 59 [30 ส.ค. 59]
img12 ธนาคาร CIMB รับนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปี 2559 [10 พ.ค. 59]
img12 บริษัท ไซแคปท์ จำกัด รับนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา ประจำปี 2559 [10 พ.ค. 59]
img12 กำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรีและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 27-28 ส.ค. 59 เวลา 8.30-20.40 น. [29 ก.ค. 59]
img12 บริษัท ซินดิคาร์ทุม ซัสเทนเอเบิล รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับนิสิตฝึกงาน ประจำปี 2559 [ใบสมัคร] [9 มี.ค. 59]
img12 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครนิสิตจบใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน [1 มี.ค. 59]
img12 การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 หมดเขตภายในวันที่ 20 เม.ย. 59 [11 ก.พ. 59]
img12 รับสมัครนิสิตโครงการศึกษาภาคฤดูร้อน ณ NCHU ประจำปี 2559 ภายในวันที่ 4 เม.ย. 59 [18 มี.ค. 59]
img12 มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 59 [1 มี.ค. 59]
img12 ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2559 ภายในวันที่ 25 มี.ค. 59 [15 มี.ค. 59]
img12 ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วม "Job Fair" ในวันที่ 11 มี.ค. 59 ณ อาคารศูนย์ มก.กพส. [2 มี.ค. 59]
img12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559 [19 ม.ค. 59]
img12 กำหนดการจัดการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ KU-EPT ประจำปี 2559 [7 ม.ค. 59]
img12 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำกัด ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 26 ม.ค. 59 [20 ม.ค. 59]
img12 ขอเชิญร่วม เดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค. 59 เวลา 05.30 น. [6 ม.ค. 59]
img12 ขอเชิญนิสิตส่งผลงานร่วมประกวดตราเอกลักษณ์ ของภาควิชิาวิศวกรรมโยธา ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ม.ค. 59 [11 ธ.ค. 58]
img12 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. 58 เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลาง มก.กพส. [27 พ.ย. 58]
img12 ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธ.ค. 58 [20 พ.ย. 58]
img12 การผ่อนผันการตรวจเลือกรับราชการทหาร นิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ. 2538 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ย. 58 [26 ต.ค. 58]
img12 ของดให้บริการ internet เพื่อบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ในวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 58 [24 พ.ย. 58]
img12 เปิดจองร้านค้างานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ในวันอังคารที่ 24 พ.ย. 58 [20 พ.ย. 58]
img12 ประกาศรับสมัครงานบริษัท นิ้มเบิ้ล (ไทยแลนด์) จำกัด [21 ก.ย. 58]
img12 SCG รับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนชั้นปีที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 13 พ.ย. 58 [23 ก.ค. 57]
img12 รับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา (วุฒิปริญญาเอก) สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หมดเขตรับสมัครวันที่ 9 ต.ค. 58 [ใบสมัคร] [22 ก.ค. 57]
img12 การจัดประกวดโครงการ NKP Youth Team Talent Contest 2015 วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 58 [21 ก.ย. 58]
img12 แจ้งกำหนดปรับปรุงระบบเครือข่ายนนทรีเน็ต ในวันที่ 22 ก.ย. 58 เวลา 21.00 - 22.00 น. [18 ก.ย. 58]
img12 รูปแบบหนังสือสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ [28 ก.ค. 58]
img12 พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  [28 ก.ค. 58]
img12 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครภายใน 31 ส.ค. 58 [20 ส.ค. 58]
img12 เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันที่ 28 ส.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ มก.กพส. [20 ส.ค. 58]
img12 บริษัทอาไรซ์ คอร์ปเรชั่น รับสมัครงานตำแหน่งนักพัฒนาระบบ (Solution Developer) [29 เม.ย. 58]
img12 ประกาศหยุดการให้บริการจำหน่ายและผลิตน้ำดื่มพระพิรุณเป็นการชั่วคราว [1 พ.ค. 58]
img12 สำนักหอสมุด กำแพงแสน ขอแจ้งวัน-เวลาการเปิดบริการช่วงขยายเวลาสอบปลายภาค 2/2557 เริ่มตั้งแต่ 6 พ.ค.- 23 พ.ค. 58 [6 พ.ค. 58]
img12 นิสิตปี 4 ที่ประสงค์จะสมัครงานกับบริษัท TTET และ TTNI (ดังรายชื่อ) ให้ดำเนินการส่ง resume ภาษาอังกฤษไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. [2 ก.พ. 58]
img12 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วม "งานที่ใช่ กับ บริษัทที่ชอบ" ใน Job Fair 2015 วันที่ 3 เม.ย. 58 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [24 มี.ค. 58]
img12 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 3 เม.ย. 58 [13 มี.ค. 58]
img12 Kubota ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน Siam Kubota Challenge Intership Program (รุ่นที่ 6) สมัครตั้งแต่วันนี้ - 13 มี.ค. 58  [2 มี.ค. 58]
img12 บริษัท เกมอินดี้ จำกัด (GAMEINDY) รับสมัครงานตำแหน่ง Web Developer [29 ม.ค. 58]
img12 ประกาศ "ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว" ในวันที่ 14 - 15 และ 21 ก.พ. 58 [12 ก.พ. 58]
img12 บริษัท โตโยต้า ทูโช อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด [TTET] รับสมัครงานตำแหน่ง Software Engineer [29 ม.ค. 58]
arrow2L3[ข่าวสมัครงาน-ทั่วไปย้อนหลังก่อนหน้านี้]
Hits: 2590

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3419152
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
353
1121
7416
7416
17659
35551
3419152

Online (15 minutes ago):17

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:54.82.10.219

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง