ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ข่าวเด่น

ข่าวอบรม-สัมมนา

Last Updated: Friday, 21 December 2018
img12 สมัครด่วน อบรมฟรี! รับจำนวนจำกัด “โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป” ระหว่างวันที่ 4-24 ก.พ. 62 new2 [21 ธ.ค. 61]
img12 โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้าน Data Analytics และ Big Data โดยใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์ส [25 พ.ค. 61]
img12 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 (สำหรับบุคลากร มก.) [18 เม.ย. 61]
img12 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการแห่งชาติ มก. กพส. ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธ.ค. 61 [ส่งผลงานภายใน 30 ก.ค. 61] [11 ก.ค. 61]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "โอกาสและประสบการณ์การทำงานในบริษัทชั้นนำ" ในวันอังคารที่ 2 ต.ค. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [ลงทะเบียนร่วมงาน] [11 ก.ย. 61]
img12 ขอเชิญนิสิต มก.กพส. เข้าร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ "วัยรุ่นไทยกับไอที 4.0" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ส.ค. 61 [2 ก.ค. 61]
img12 เปิดอบรม "ขับขี่่ปลอดภัย" รอบที่ 5 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค. 61 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ มก.กพส. [2 ก.ค. 61]
img12 Invitation for Joining CommTECH Camp Insight 2018 [10 ส.ค. 60]
img12 ขอเชิญบุคลากรและบุคคลทั่วไป อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google From Online อย่างมืออาชีพ" ระหว่างวันที่ 21-22 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 [8 ก.พ. 61]
img12 ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 และนิสิตที่เรียนวิชา 02204497 ทุกคนเข้าร่วมอบรมโครงการ Link Campus Cabling ในวันพุธที่ 4 เม.ย. 61 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง E9401 [12 มี.ค. 61]
img12 ขอเชิญรับฟังการบรรยายหัวข้อ "การลักลอกทางวิชาการในบริบทของการวิจัย" ในวันพุธที่ 28 ก.พ. 61 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักหอสมุด กำแพงแสน [16 ก.พ. 61]
img12 งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ม.ราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ 28-29 ธ.ค. 60 [website] [13 มิ.ย. 60]
img12 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการแห่งชาติ มก. กพส. ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธ.ค. 60 [4 ต.ค. 60]
img12 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ระหว่างวันที่ 6 - 9 ก.พ. 61 หมดเขตรับเรื่องเต็มวันที่ 30 พ.ย. 60 [31 ต.ค. 60]
img12 ขอเชิญนิสิต อาจารย์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Knovel ในวันพุธที่ 15 พ.ย. 60 [31 ต.ค. 60]
img12 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ม.ราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ 28-29 ก.ย. 60 [website] [13 มิ.ย. 60]
img12 ขอเชิญร่วมงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัย ครั้งที่ 2" ในระหว่างวันที่ 23 - 24 ก.ย. 60 ณ ไปรษณีย์กลาง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) บางรัก กรุงเทพฯ [14 ก.ย. 60]
img12 ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ เรื่่อง "TESCAN SEM: Cuting-edge Uncompromised Imaging Capabilities Technology for Microanalysis" ระหว่างวันที่ 23-24 ส.ค. 60 [18 ส.ค. 60]
img12 กำหนดการอบรมโครงการ Interlink Campus Tour 2017 ในวันอังคารที่ 22 ส.ค. 60 [20 ส.ค. 60]
img12 ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปีและผู้ที่สนใจข้าร่วมสัมมนาโครงการ "สิ่งไหนที่ชอบ..งานไหนที่ใช่" ในวันเสาร์ที่ 19 ส.ค. 60 [15 ส.ค. 60]
img12 ขอเชิญข้าร่วมอบรมโครงการ Interlink Campus Tour 2017 ในวันอังคารที่ 22 ส.ค. 60 [9 ส.ค. 60]
img12 ขอเชิญผู้สนใจนำเสนอผลงานและเข้าร่วมงานสัมนา “International Conference on Informatics, Technology and Engineering 2017 (InCITE 2017) ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24-25 ส.ค. 60 [26 เม.ย. 60]
img12 สมัครด่วน อบรมฟรี! รับจำนวนจำกัด “โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป” ระหว่างวันที่ 20-21 ก.ค. 60 [29 พ.ค. 60]
img12 ประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2560 เรื่อง “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0" ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ค. 60 เวลา 08.30-12.00 น [15 พ.ค. 60]
img12 โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2560 [30 มี.ค. 60]
img12 ขอเชิญศึกษาดูงานระบบบริการลูกค้าและนวัตกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ ลงทะเบียนภายในวันที่ 17 พ.ค.60 [17 พ.ค. 60]
img12 ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมงานและส่งบทความในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟแวร์ ครั้งที่ 14 (JCSSE 2017) ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 60 [website] [27 ก.พ. 60]
img12 ฟรี!! ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 [18 ม.ค. 60]
img12 โครงการ Talent Mobility รับจำนวนจำกัด สมัครถึงวันที่ 10 เม.ย. 60 [28 มี.ค. 60]
img12 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ "SETA 2017" ระหว่างวันที่ 8 - 10 มี.ค. 60 [12 ม.ค. 60]
img12 International Conference "THA 2017" 25-27 January 2017 [27 ก.ค. 59]
img12 ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ARE YOU READY พิชิตงานในฝัน” ในวันที่ 23 ม.ค. 60 [17 ม.ค. 60]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย" รุ่น 3-4 (รุ่น 3 สมัครภายในวันที่ 15 ม.ค. 60) [11 ม.ค. 60]
img12 ขอเชิญเข้ารับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Become a dot-com millionaire" โดย Associate Professor Lester Gilbert ในวันอังคารที่ 17 ม.ค. 60 เวลา 14.30 - 16.00 ณ ห้อง E8301 [30 ธ.ค. 59]
img12 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "International Conference on Cultural Technology (ICCT 2017)" ระหว่างวันที่ 12 - 14 ม.ค. 60 [3 พ.ย. 59]
img12 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการแห่งชาติ มก. กพส. ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธ.ค. 59 [17 ต.ค. 59]
img12 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 59 [7 ก.ค. 59]
img12 ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในวันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 59 [13 ต.ค. 59]
img12 ขอเชิญรับฟังการบรรยายทุนการศึกษาและวิจัย Campus France Tour 2016- Studies in France and Scholarships วันที่ 26 ก.ย. 59 [8 ก.ย. 59]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารคุณภาพ TQM ในวันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 59 [14 ก.ย. 59]
img12 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "MIL for Digital KU" วันที่ 23 ก.ย. 59 [8 ก.ย. 59]
img12 ฟรี!! ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมงาน Software Freedom Day 2016 วันที่ 17 – 18 ก.ย. 59 [14 ก.ย. 59]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน" ในวันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 59 ณ KU HOME [8 ส.ค. 59]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม "การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review)" ในวันที่ 19 ส.ค. 59 [8 ส.ค. 59]
img12 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ระหว่างวันที่ 17-21 ส.ค. 59 [4 ก.ค. 59]
img12 ประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2559 เรื่อง การผลิตบัณฑิตเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 วันที่ 5 ส.ค. 59 [29 ก.ค. 59]
img12 งานแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 28 - 29 ก.ค. 59 [4 ก.ค. 59]
img12 โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 [11 ก.พ. 59]
img12 ขอเชิญรับฟังบรรยาย “ผู้บริหาร มก.กพส. พบประชาคมกำแพงแสน” ในวันพุธที่ 22 มิ.ย. 59 เวลา 10.00 -12.00 น. [ลงทะเบียน][7 มิ.ย. 59]
img12 ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ESRI (Thailand) Education Seminar 2016 ในวันพุธที่ 22 มิ.ย. 59 ณ บริษัทอีเอสอาร์ไอ[19 พ.ค. 59]
img12 โครงการสัมมนาอาจาย์ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การใช้งาน eduFarm ฟาร์ม (เรียน) รู้ มก.” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย. 59[13 พ.ค. 59]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พ.ค. 59 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ [3 พ.ค. 59]
img12 อบรมฟรี!! โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต (สะสมหน่วยชั่วโมงกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะและความสามารถได้) ตั้งแต่ 23 ม.ค. - 24 เม.ย. 59 [20 ม.ค. 59]
img12 ขอเชิญส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 24 - 25 มี.ค. 59 [19 ม.ค. 59]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการปรับปรุงงานเพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สมัครภายในวันจันทร์ที่ 21 มี.ค. 59 [14 มี.ค. 59]
img12 ขอเชิญนิสิตปี 4 วศ.คอมพิวเตอร์และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนาโครงการฝึกอบรมไปทำงานประเทศญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ 22 ม.ค. 59 เวลา 12.30 – 14.30 น. ณ ห้อง 8301 อาคาร 8 [13 ม.ค. 59]
img12 ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในงานประชุมทางวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 (ECTI-CON 2016) หมดเขตส่งบทความวันที่ 31 ม.ค. 58 [27 พ.ย. 58]
img12 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ KKU-IENC2016 หมดเขตรับบทความ วันที่ 3 มี.ค. 59 [10 พ.ย. 58]
img12 ขอเชิญประชุมรับทราบนโยบายโครงการ Talent Mobility ในวันพุธที่ 13 ม.ค. 59 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มก.กพส. [8 ม.ค. 59]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องการบริหารการเงินองค์กรและการเงินบุคคล ในวันพุธที่ 16 ธ.ค. 58 เวลา 08.30 - 12.30 น. [27 พ.ย. 58]
img12 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 8 - 9 ธ.ค. 58 [2 ก.ย. 58]
img12 ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "ICEI 2016" จัดระหว่างวันที่ 6 - 7 มิ.ย. 59 [20 พ.ย. 58]
img12 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 59 [10 พ.ย. 58]
img12 โครงการส่งเสริมบุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) [17 ก.ย. 58]
img12 ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 ส่งแบบเสนอภายในวันที่ 6 พ.ย. 58 [8 ต.ค 58]
img12 ขอเชิญร่วมการอบรม การวางแผนการทดลองเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15 -16 ต.ค. 58 [ลงทะเบียนภายในวันที่ 7 ต.ค. 58] [25 ก.ย. 58]
img12 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41) ระหว่างวันที่ 6 - 8 พ.ย. 58 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี [14 ส.ค. 58]
img12 ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมรับฟังบรรยาย "สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบประชาคมกำแพงแสน" ในวันอังคารที่ 29 ก.ย. 58 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น มก.กพส. [18 ก.ย. 58]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การกำหนดแนวทางในการปรับปรุงข้อสอบและออกข้อสอบระดับภาคีวิศวร" ในวันศุกร์ที่ 2 ต.ค. 58 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม. [17 ก.ย. 58]
img12 อบรมฟรี! "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" สำหรับนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ไม่จำกัดคณะ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 11 ก.ย. 58 [1 ก.ย. 58]
img12 ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559" สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ส.ค. 58 [website] [18 มิ.ย. 58]
img12 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)" ระหว่างวันที่ 10 - 20 ส.ค. 58 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ [website] [18 มิ.ย. 58]
img12 ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจทำโครงการร่วมกับ ITAP ฟังแนวทางการขยายงาน ในวันอังคารที่ 21 ก.ค. 58 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึก 9 [8 ก.ค. 58]
img12 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2558 [เว็บไซต์] [20 เม.ย. 58]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน" ในวันที่ 24 มิ.ย. 58 ณ KU HOME [8 มิ.ย. 58]
img12 การประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนฯ ประจำปี ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 9 มิ.ย. 58 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9 [อาจารย์: เวลา 09.00 - 12.00 น. | บุคลากรสายสนับสนุน: เวลา 13.00 - 16.00 น.] เวลา 12.00 น. เชิญรับประทานอาหารร่วมกัน [29 พ.ค. 58]
img12 ขอเชิญเข้าร่วม "งานมหกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา 2558" วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 58 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [24 เม.ย. 58]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของการเชื่อมโยง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค. 58 ณ สำนักหอสมุด กำแพงแสน [8 พ.ค. 58]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 25 - 27 พ.ย. 58 [8 เม.ย. 58]
img12 ขอเชิญบุคลากรร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 22 ปิดรับสมัครวันที่ 8 พ.ค. 58 [ลงทะเบียนออนไลน์] [8 เม.ย. 58]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 20 เม.ย. 58 [เว็บไซต์] [8 เม.ย. 58]
img12 อบรมฟรี!! โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต (สะสมหน่วยชั่วโมงกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะและความสามารถได้) ตั้งแต่วันนี้ - 12 พ.ค. 58 [25 ก.พ. 58]
img12 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.รังสิต ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 58 [6 ก.พ. 58]
img12 โครงการศึกษาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและการสื่อสารได้จริง (BEC) ณ ประเทศอังกฤษ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 17 ก.พ. 58  [20 ม.ค. 58]
img12 ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเรื่อง "ระบบการสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะ" ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 ในวันที่ 2 ก.พ. 58 เวลา 13.00 - 16.30 น.  [18 ธ.ค. 57]
img12 งานสัมมนาเรื่องทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย สำรองที่นั่งภายในวันที่ 23 ม.ค. 58 [20 ม.ค. 58]
 arrow2L3[ข่าวอบรม-สัมมนาย้อนหลังก่อนหน้านี้]
Hits: 1733

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3447668
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
125
682
3379
6457
14662
31513
3447668

Online (15 minutes ago):19

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:54.83.93.85

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง