ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ข่าวเด่น

ข่าวทุนการศึกษา

Last Updated: Friday, 28 December 2018
img12 มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เปิดให้สมัครขอรับทุนระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 31 ม.ค. 62 new2 [29 พ.ย. 61]
img12 ทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2562 [9 ก.ค. 61]
img12 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ปีงบประมาณ 2562 [เพิ่มเติม] [3 ก.ค. 61]
img12 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. - 27 ธ.ค. 61 [29 พ.ย. 61]
img12 แจ้งสำหรับนิสิตที่ได้รับทุนเรียนดี ประจำปี 2561 ให้เข้ารับมอบทุนดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 24 ก.ย. 61 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 [13 ก.ย. 61]
img12 ทุนการศึกษา ทุนคุณวรเทพ รางชัยกุล รุ่น E36 ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ก.ย. 61 [24 ส.ค. 61]
img12 ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ก.ย 61 [24 ส.ค. 61]
img12 ทุนการศึกษา ทุนคุณรสยา เธียรวรรณ รุ่น E43 ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ก.ย. 61 [24 ส.ค. 61]
img12 รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรี KU-UT 2018 หมดเขตสมัคร 27 ส.ค. 61 [23 ส.ค. 61]
img12 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ ภายใต้โครงการ Double or Joint Degree สมัครภายในวันที่ 24 ส.ค. 61 [2 ก.ค. 61]
img12 โครงการ The Writing Project : How to Better English ในวันที่ 21 มิ.ย. 61 [25 พ.ค. 61]
img12 ขอเชิญนิสิตสมัครรับทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2561 สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มิ.ย 61 [22 ก.พ. 61]
img12 ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 สมัครรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 พ.ค. 61 [16 พ.ค. 61]
img12 ขอเชิญผู้สนใจขอรับทุนวิจัยโครงการ BRAND’S Health Research Awards 2018 ส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 61 [19 เม.ย. 61]
img12 ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [8 ม.ค. 61]
img12 ขอเชิญสมัครรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2561 จำนวน 5 ทุน สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เม.ย 61 [20 มี.ค. 61]
img12 ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Programme สมัครภายในวันที่ 25 เม.ย. 61 [17 เม.ย. 61]
img12 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย NTHU ประจำปี 2561 [22 ธ.ค. 60]
img12 ทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย NCTU ประจำปี 2561 [เพิ่มเติม]  [22 ธ.ค. 60]
img12 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จาก The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation ประจำปี 2562 ภายในวันที่ 28 ก.พ. 61 [20 ก.พ. 61]
img12 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทที่จังหวัดโทยามะ ประเทศญี่ปุ่น สมัครภายในวันที่ 15 ก.พ. 61 [23 ม.ค. 61]
img12 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัยเสนอขอรับทุนวิจัย ประเภท โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ ภายในวันที่ 31 ม.ค. 61 [19 ม.ค. 61]
img12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ [20 พ.ย. 60]
img12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตในประเทศ [20 พ.ย. 60]
img12 ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund 2018 จาก AC21) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ม.ค. 61 [27 ต.ค. 60]
img12 ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2560 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ม.ค. 61 [1 ธ.ค. 60]
img12 ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อไปฝึกงานสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ย. 60 [3 พ.ย. 60]
img12 รายชื่อนิสิตเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 พ.ย. 60 [24 พ.ย. 60]
img12 ขยายเวลารับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา กองทุน ผศ.พงษ์ภวัลย์ นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์ (2551) และกองทุนวิศวกรรมโยธาภาคพิเศษ (2) กพส. (2551) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2560 [27 ต.ค. 60]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา METU Erasmus+ KA107 Student Call for Spring Semester 2017-2018 ประเทศตุรกี สมัครภายใน 20 ต.ค. 60 [19 ต.ค. 60]
img12 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น สมัครภายในวันที่ 10 ต.ค. 60 [31 ส.ค. 60]
img12 ทุนการศึกษาพานาโชนิค ประจำปี 2560 สมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 ก.ย. 60 [12 ก.ย. 60]
img12 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับมอบทุนการศึกษา SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 ก.ย. 60 [13 ก.ย. 60]
img12 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้โครงการ Double or Joint Degree สมัครภายใน 27 ส.ค. 60 [14 มิ.ย. 60]
img12 ทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ปี 2561 ส่งเอกสารภายในวันที่ 15 ส.ค. 60 [12 ก.ค. 60]
img12 ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ประจำปี 2560 สมัครภายใน 31 ก.ค. 60 [13 มิ.ย. 60]
img12 รายชื่อนิสิตผู้เข้ารับมอบทุนการศึกษาในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [26 ก.ค. 60]
img12 ทุนการศึกษา มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2560 สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 มิ.ย. 60 [12 มิ.ย. 60]
img12 ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น Sakura Science ประจำปี 2560 สมัครภายใน 14 มิ.ย. 60 [13 มิ.ย. 60]
img12 ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิ.ย. 60 [25 เม.ย. 60]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น สมัครภายใน 16 ส.ค. 60 [15 มี.ค. 60]
img12 ทุนเรียนฟรี!! เรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ สอนโดย prof. จาก Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 มิ.ย. 60 [25 เม.ย. 60]
img12 ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 สมัครรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 มิ.ย. 60 [25 เม.ย. 60]
img12 รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับ University of Tsukuba (KU-UT 2017) สมัครภายในวันที่ 22 พ.ค. 60 [8 พ.ค. 60]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตเชิงทัศนศึกษา TokyoTech-AYSEAS 2017 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พ.ค. 60 [3 พ.ค. 60]
img12 ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Ritsumeikan ภายใต้ Innovative Asia Scholarship สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 19 พ.ค. 60 [2 พ.ค. 60]
img12 สกว. เปิดรับทุนสนับสนุนการวิจัยชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล ประจำปี 2560 [30 มี.ค. 60]
img12 รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ Summer Intership Program for International Students ณ National Chung Hsing University สาธารณรัฐไต้หวัน ประจำปี 2560 หมดเขตสมัครวันที่ 20 เม.ย. 60 [30 มี.ค. 60]
img12 โครงการ "นิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา" ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 เม.ย. 60 [21 มี.ค. 60]
img12 สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 31 มี.ค. 60 [21 มี.ค. 60]
img12 รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม AC21 International Graduate School 2017 ประเทศอินโดนีเซีย ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มี.ค. 60 [27 มี.ค. 60]
img12 เชิญฟังบรรยาย "ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ปี 2560" ในวันอังคารที่ 21 มี.ค. 60 [17 มี.ค. 60]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการแนะนำทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ภายใต้โครงการ Innovative Asia จาก JICA ประเทศญี่ปุ่น ในวันอังคารที่ 14 มี.ค. 60 [7 มี.ค. 60]
img12 ทุนโครงการ TAIST-Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2560 สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 มี.ค. 60 [11 ม.ค. 60]
img12 ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรภายใต้กรอบโครงการ Mevlana Exchange Programme Protocol ประจำปีการศึกษา 2017-2018 หมดเขตวันที่ 24 ก.พ. 60 [15 ก.พ. 60]
img12 ทุน The Franco-Thai Scholarship Program 2017 สมัครวันนี้ - 19 ก.พ. 60 [11 ม.ค. 60]
img12 ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ปี 2560 จำนวน 5 ทุน สมัครตั้งแต่บัดนี้- 16 ก.พ. 60 [9 ก.พ. 60]
img12 งานศึกษาต่ออเมริกา "EducationUSA Fairs 2017" ระหว่างวันที่ 1-4 ก.พ. 60 [18 ม.ค. 60]
img12 ทุน UiS ประจำปี 2560 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 ม.ค. 60 [11 ม.ค. 60]
img12 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ ภายใต้โครงการ Double or Joint Degree สมัครวันนี้ - 1 ก.พ. 60 [11 ม.ค. 60]
img12 ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษา ณ ม.ซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครวันนี้ - 11 ม.ค. 60 [9 ม.ค. 60]
img12 ทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560 ประจำปี 2560 [2 พ.ย. 59]
img12 ทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560 [2 พ.ย. 59]
img12 ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2560 สมัครวันนี้ - วันที่ 30 ธ.ค. 59 [1 ธ.ค. 59]
img12 ทุนมูลการศึกษาพานาโซนิค ประจำปี 2559 หมดเขตสมัคร 15 ต.ค. 59 [7 ก.ย. 59]
img12 ทุนโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันคู่สัญญาในโปรตุเกสภายใต้กรอบความร่วมมือ Erasmus+ International Credit Mobility - Merging Voices Consortium ปิดรับสมัครภายในวันที่ 4 ต.ค. 59 [27 ก.ย. 59]
img12 กองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสิทร์ 200 ปี สมัครภายในวันที่ 30 ก.ย. 59 [31 ส.ค. 59]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2560 ณ National Chung Hsing University ไต้หวัน สมัครภายในวันที่ 30 ก.ย. 59 [31 ส.ค. 59]
img12 ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ สมัครภายในวันที่ 23 ก.ย. 59 [31 ส.ค. 59]
img12 ทุนการศึกษา บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด หมดเขตสมัคร 15 ก.ย. 59 [12 ก.ย. 59]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2560 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น หมดเขตสมัคร 9 ก.ย. 59 [31 ส.ค. 59]
img12 ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย สมัครภายในวันที่ 9 ก.ย. 59 [31 ส.ค. 59]
img12 ทุนการศึกษาจากกองทุน ผศ.พงษ์ภวัลย์ และนางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์ สมัครภายในวันที่ 5 ก.ย. 59 [31 ส.ค. 59]
img12 รายชื่อนิสิตผู้เข้ารับมอบทุนการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 [31 ส.ค. 59]
img12 ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัครภายในวันที่ 2 ก.ย. 59 [31 ส.ค. 59]
img12 ทุนการศึกษาต่อเนื่องนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น E36 สมัครภายในวันที่ 2 ก.ย 59 [19 ส.ค. 59]
img12 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น หมดเขตสมัคร 10 ต.ค. 59 [31 ส.ค. 59]
img12 ทุนการศึกษาพานาโซนิค ปี 2559 สมัครภายในวันที่ 15 ต.ค. 59 [8 ส.ค. 59]
img12 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2560 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 7 ต.ค. 59  [11 ก.ค. 59]
img12 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "ออกค่าย...ได้ยิ้ม" ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 5 สมัครภายในวันที่ 26 ส.ค. 59 [ข้อมูลเพิ่มเติม] [11 ก.ค. 59]
img12 ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส จ.กาญจนบุรี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 ส.ค. 59 [5 ก.ค. 59]
img12 รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับ University of Tsukuba (KU-UT 2016) สมัครภายในวันที่ 29 ก.ค. 59 [26 ก.ค. 59]
img12 โครงการ Young Professionals Programme (YPP) ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 19 ก.ค. 59 [5 ก.ค. 59]
img12 ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (Staff Exchange, One Month Scholarship) ประจำปี 2559 สมัครภายในวันที่ 29 ก.ค. 59 [20 มิ.ย. 59]
img12 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ 2017 DUO-Thailand Fellowship Programme สมัครภายในวันที่ 15 ส.ค. 59 [20 มิ.ย. 59]
img12 ขอเชิญผู้สนใจขอรับทุนวิจัยโครงการ Cerebos Awards 2016 มอบทุนสนับสนุน 500,000 บาทต่อปี ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค. 59 [30 มี.ค. 59]
img12 แบบสำรวจความต้องการกู้ยืมเงินของนิสิตที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ ปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ 8 ก.ค. 59 [6 ก.ค. 59]
img12 ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 สมัครรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 59 [27 พ.ค. 59]
img12 ขอเชิญนิสิตสมัครเข้ารับทุนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ สู่สากลประจำปี 2559 จำนวน 10 ล้านบาท ภายในวันที่ 30 พ.ค. 59 [20 เม.ย. 59]
img12 หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ. 2559 (ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 15 พ.ค. 59) [18 เม.ย. 59]
img12 รับสมัครนิสิตโครงการแลกเปลี่ยน Tokyo University of Agriculture (TUA2016) ประเทศญี่ปุ่น สมัครภายในวันที่ 25 เม.ย. 59 [19 เม.ย. 59]
img12 ทุนการศึกษามูลนิธิ จีอี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 สมัครภายในวันที่ 30 เม.ย. 59 [7 ม.ค. 59]
img12 ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ "ASEAN Scholarship" สมัครภายในวันที่ 9 มี.ค. 58 [17 ธ.ค. 58]
img12 รับสมัครทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 ก.พ. 59 [10 ก.พ. 59]
img12 ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาตามโครงการสานฝันการศึกษาเด็กเซราะกราว ปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. - 19 ก.พ. 59 [18 ม.ค. 59]
img12 ทุนการศึกษาบริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด จำนวน 20 ทุนๆ ละ 40,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ก.พ. 59 [2 ก.พ. 59]
img12 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ม.ค. 59 [19 ม.ค. 59]
img12 ทุนการศึกษาบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด ประจำปีการศึกษา 2558 สมัครภายในวันที่ 28 ธ.ค. 58 [8 ธ.ค. 58]
img12 ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" สมัครภายในวันที่ 28 ธ.ค. 58 [8 ธ.ค. 58]
img12 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาก Hokkaido University ส่งใบสมัครภายในวันที่ 18 ธ.ค. 58 [20 พ.ย. 58]
img12 การประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย [ใบสมัคร] [2 พ.ย. 58]
img12 AEC Education Center ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ หลักสูตร Work Experience Program in Australia [17 ก.ย. 58]
img12 ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2559 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 58 [26 ต.ค. 58]
img12 รับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมรับทุนโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2558 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 16 ต.ค. 58 [30 มิ.ย. 58]
img12 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น สมัครภายใน 12 ต.ค. 58 [17 ส.ค. 58]
img12 รับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด สมัครภายในวันที่ 16 ก.ย. 58 [15 ก.ย. 58]
img12 รับสมัครทุนการศึกษา ส่วนกลาง มก.กพส. ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ก.ย. 58 [4 ก.ย. 58]
img12 รายชื่อนิสิตผู้เข้ารับมอบทุนการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 [4 ก.ย. 57]
img12 ทุนอุดหนุนการศึกษามูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ก.ย. 58 [2 ก.ย. 58]
img12 ทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ ปี 2559 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น สมัครภายในวันที่ 1 ก.ย. 58 [20 ส.ค. 58]
img12 รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต KU-UT ประจำปี 2558 สมัครภายในวันที่ 26 ส.ค. 58 [14 ส.ค. 58]
img12 รับสมัครนิสิตเข้ารับทุนการศึกษาโครงการให้ทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท ซัสดิคาร์ทุม ซัสเทนเอเบิล รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด และ ม.เกษตรศาสตร์ ส่งใบสมัครระหว่างวันที่ 17 - 28 ส.ค. 58 [29 มิ.ย. 58]
img12 การขอรับจัดสรรทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ภายในวันที่ 3 ก.ค. 58 [2 ก.ค. 58]
img12 มก.กพส. เปิดรับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2558 ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. - 19 ส.ค. 58 ณ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารกิจการนิสิต [16 มิ.ย. 58]
img12 มก.กพส. เปิดรับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. - 8 ก.ย. 58 [16 มิ.ย. 58]
img12 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558 [ศึกษา ต.ค.58 หมดเขตสมัคร 27 เม.ย. 58] [ศึกษา เม.ย. 59 หมดเขตสมัคร 3 พ.ย. 58 [2 มี.ค. 58]
img12 รับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 มิ.ย. 58 [22 พ.ค. 58]
img12 รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาภาคฤดูร้อน ณ College of Engineering National Chung Hsing University (NHCU) ไต้หวัน หมดเขตรับสมัคร 22 พ.ค. 58 [8 พ.ค. 58]
img12 รับสมัครนิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 70 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ส่งใบสมัครได้ที่ห้องธุรการภาควิชาฯ ตั้งแต่บัดนี้ - 24 เม.ย. 58 [20 เม.ย. 58]
img12 รับสมัครนิสิต โครงการแลกเปลี่ยน KU-TUA สอบถามเพิ่มเติมและสมัคร ได้ที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ชั้น 3 ตึก 9 หมดเขตรับสมัคร 22 เม.ย. 58 [8 เม.ย. 58]
img12 รับสมัครทุนการศึกษา "Developing Countries Partnership (KNB) Program Scholarship (KNB)" ระดับปริญญาโท [31 มี.ค. 58]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปี 2558-2559 ณ National Chung Hsing University ไต้หวัน หมดเขตสมัครวันที่ 20 เม.ย. 58  [20 ม.ค. 58]
img12 ทุนการศึกษาจากกองทุน ผศ.พงษ์ภวัลย์ และนางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์ และกองทุนวิศวกรรมโยธาภาคพิเศษ (2) กพส. โดยนายประภาส เตมียบุตร ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 16 มี.ค. 58 [6 มี.ค. 58]
img12 นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ติดต่อหน่วยทุนการศึกษา (กองกิจการนิสิต กพส.) ภายในวันที่ 10 ก.พ. 58 [29 ม.ค. 58]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น หมดเขตสมัครวันที่ 6 ก.พ. 58  [19 ม.ค. 58]
img12 รับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาประเภทขัดสน ประจำปี 2558 สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ธุรการภาควิชาฯ ภายในวันที่ 30 ม.ค. 58  [14 ม.ค. 58]
img12 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 จาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น หมดเขตสมัครวันที่ 26 ม.ค. 58  [19 ม.ค. 58]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2558-2559 จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น หมดเขตสมัครวันที่ 6 ก.พ. 58  [16 ม.ค. 58]
 arrow2L3[ข่าวทุนการศึกษาย้อนหลังก่อนหน้านี้]
Hits: 2043

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3447664
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
121
682
3375
6457
14658
31513
3447664

Online (15 minutes ago):15

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:54.83.93.85

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง