ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 099-6954159 | โทรสาร: 099-6954159 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ข่าวเด่น

ข่าวกิจกรรม

Last Updated: Tuesday, 11 December 2018
img12 รายชื่อนิสิตเฝ้านิทรรศการงานวิจัยประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ งานเปิดโลกวิศวกรรม'61 ในงานเกษตรกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธ.ค. 61 [14 พ.ย. 61]
img12 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายสมัครเข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 4 ธ.ค. 61 ณ ชั้น 4 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน[16 ต.ค. 61]
img12 ขอเชิญเที่ยวงานเที่ยวไม่ไกล ไปกำแพงแสน "การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตร สร้างความยั่งยืนของวิถีเกษตรแนวใหม่" ระหว่างวันที่ 16 - 18 พ.ย. 61[14 พ.ย. 61]
img12 กำหนดการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 39 ปี วันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 61[31 ต.ค. 61]
img12 กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [10 ต.ค. 61]
img12 กำหนดการพิธีไหว้ครู ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 1 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [11 ก.ย. 61]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการแข่งขัน “ Cabling Contest” ครั้งที่ 6 ในพุธวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา จ.กรุงเทพฯ [รายละเอียด] [website] [22 ส.ค. 61]
img12 โครงการวันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 15 ก.ย. 61 เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ บริเวณสนามฟุตบอล อาคารพลศึกษา 2 [14 ก.ย. 61]
img12 กำหนดการงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 17 ก.ย. 61 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [14 ก.ย. 61]
img12 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน วศ.คอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี ร่วมแข่งขันกีฬา EDVAC ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 61 ณ โรงยิม 2 มก.กพส. [28 ส.ค. 61]
img12 ขอเชิญร่วมแข่งขันโครงการ "ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11" เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ส.ค. 61 [31 ก.ค. 61]
img12 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 28 ส.ค. 61 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [22 ส.ค. 61]
img12 ขอเชิญร่วมงานวิ่งเพื่อการกุศล “ซีพีเอฟ – ศิษย์เก่าวิศวฯกำแพงแสน เดิน-วิ่งการกุศล 2018” วันที่ 19 ส.ค. 61 [19 มิ.ย. 61]
img12 ขอเชิญร่วมโครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 10 ส.ค. 61 เวลา 07.00 - 10.00 น. ณ ทุ่งนาไพร มก.กพส. [7 ส.ค.61]
img12 โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 1 ส.ค. 61 [25 ก.ค. 61]
img12 การจองหอพักนิสิต สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัสนิสิต 61) ปีการศึกษา 2561 [2 ก.ค. 61]
img12 กำหนดการพีธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 วันพุธที่ 18 ก.ค. 61 ณ วัดห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม [2 ก.ค. 61]
img12 กำหนดการพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 วันพุธที่ 11 ก.ค. 61 ณ ห้องคอนเวนชั่น มก.กพส. [2 ก.ค. 61]
img12 กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันพุธที่ 4 ก.ค. 61 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น มก.กพส. [2 ก.ค. 61]
img12 โครงการ "นนทรี..พี่ชวนน้อง" [ดาวน์โหลดโสเตอร์] [ขั้นตอน] [13 ธ.ค. 60]
img12 กีฬาบุคลากร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 28 มิ.ย. 61 [13 มิ.ย. 61]
img12 ขอเชิญนิสิตร่วมประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2 ชิงโล่และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 290,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิ.ย. 61[9 ม.ค. 61]
img12 กำหนดการโครงการค่ายพัฒนาซอฟแวร์ (Zes Camp) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61 [28 พ.ค. 61]
img12 กำหนดการทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท พริซึ่มโซลูชั่นส์ จํากัด และ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 4 พ.ค. 61 เวลา 06.00 - 18.30 น. [20 เม.ย. 61]
img12 กำหนดการงานบายเนียร์ (BYENIOR) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 8 วันศุกร์ที่ 20 เม.ย. 61 เวลา 18.00 น. ณ ลานหน้าตึก 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [19 เม.ย. 61]
img12 กำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 15 ปี วันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 61 ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 [18 เม.ย. 61]
img12 กำหนดการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2561 วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61 ณ บริเวณสระพระพิรุณ มก.กพส. [9 เม.ย. 61]
img12 ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1-2 วศ.คอมพิวเตอร์ทุกคน เข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบนิสิต ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 61 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง E9401 ชั้น 4 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [20 มี.ค. 61]
img12 ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 วศ.คอมพิวเตอร์ทุกคน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 61 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง E9401 ชั้น 4 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [13 มี.ค. 61]
img12 ขอเชิญนิสิตชั้นปี 4 ที่ลงเรียนวิชา 02204499 เข้าร่วมฟังแนะแนวรับสมัครงาน บริษัทพริซึ่ม โซลูชั่น จำกัด และบริษัทซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มี.ค.61 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้อง E4402 [13 มี.ค. 61]
img12 กําหนดการกีฬาสัมพันธ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ENIAC GAMES ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 17 มี.ค. 61 ณ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน [14 มี.ค. 61]
img12 ขอเชิญนิสิตชั้นปี 3-4 ที่สนใจ และนิสิตที่ลงเรียนวิชา 02204452 เข้าร่วมฟังแนะแนวรับสมัครงาน โดยบริษัท DST Worldwide Services (Thailand) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.61 เวลา 09.00 -12.00 น. [9 มี.ค. 61]
img12 วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี วันที่ 2 ก.พ. 61 [26 ม.ค. 61]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 6 ก.พ. 61 [23 ม.ค. 61]
img12 ขอเชิญร่วม เดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 61[19 ม.ค. 61]
img12 รายชื่อนิสิต วศ.คอมพิวเตอร์ เฝ้าโปสเตอร์งานเปิดโลกวิศวกรรมในงานเกษตรกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 2 - 11 ธ.ค. 60[19 พ.ย. 60]
img12 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายสมัครเข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 6 ธ.ค. 60 ณ ชั้น 4 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน[27 ต.ค. 60]
img12 กำหนดการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 38 ปี วันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 60[7 พ.ย. 60]
img12 มก.กพส. ขอเชิญทุกท่านร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วัดห้วยม่วง ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ย. 60[30 ต.ค. 60]
img12 ขอเชิญนิสิตร่วมโครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 490,000 บาท สมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 60 [4 ต.ค. 59]
img12 ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ต.ค. 60 ณ สนามกีฬากลาง มก.กพส. [18 ต.ค. 59]
img12 ฟรี!! ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน 2560 ระหว่างวันที่ 2-3 ต.ค. 60 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ลพลาซ่า [26 ก.ย. 59]
img12 ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในวันอังคารที่ 26 ก.ย. 59 เวลา 10.00 ณ ห้อง E9401 [19 ก.ย. 59]
img12 กำหนดการจัดงาน "นนทรีสีทอง 60" วันศุกร์ที่ 22 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. [18 ก.ย. 60]
img12 ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 มก.กพส. วันศุกร์ที่ 15 ก.ย. 60 เวลา 10.00 - 13.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น [14 ก.ย. 60]
img12 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน วศ.คอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี ร่วมแข่งขันกีฬา EDVAC ครั้งที่ 11 ในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 60 ณ โรงยิม 2 มก.กพส. [30 ส.ค. 60]
img12 GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง : เส้นทางของนักธุรกิจตัวจริง หมดเขตสมัครวันที่ 11 ส.ค. 60 [27 มิ.ย. 60]
img12 ขอเชิญนิสิตส่งผลงานประกวดหนังสั้น เนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี ชิงทุนการศึกษา 18,000 บาท ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 25 ส.ค. 60 [10 ส.ค.60]
img12 สั่งเสื้อ 10 ปี CPE.KPS ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 12 ส.ค. 60 [1 ส.ค. 60]
img12 ขอเชิญร่วมโครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 11 ส.ค. 60 เวลา 06.30 - 12.00 น. ณ ทุ่งนาไพร มก.กพส. [9 ส.ค.60]
img12 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 7 ส.ค. 60 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [26 ก.ค. 60]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พบประชาคมกำแพงแสน ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 19 ก.ค. 60 [4 ก.ค. 60]
img12 กำหนดการและข้อปฏิบัติในการสมัครเข้าอยู่หอพักสำหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 มก.กพส. วันที่ 11-13 ก.ค. 60 [14 มิ.ย. 60]
img12 ขอเชิญนิสิตร่วมออกแบบรถอนาคตในโครงการ Isuzu Creative Brains Challenge 2017 ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท หมดเขตส่งผลงาน 11 ก.ค. 60 [19 เม.ย. 60]
img12 กำหนดการพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดประชาราษฎร์บำรุง (วัดรางหมัน) ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 60 [4 ก.ค. 60]
img12 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตชั้นปีที่ 4 วศ.คอมพิวเตอร์ ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 06.00 - 15.00 น. [2 มิ.ย. 60]
img12 ปัจฉิมนิเทศ: โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพวิศวกร วันที่ 4 พ.ค. 60 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้อง E9401 [3 พ.ค. 60]
img12 อพวช. เชิญชวนนิสิต ร่วมกันสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียน กับการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 หมดเขตส่งผลงาน 21 เม.ย. 60 [7 มี.ค. 60]
img12 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วศ.คอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี เข้าร่วมงาน "ปัจฉิมนิเทศนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่น 7" ในวันศุกร์ที่ 21 เม.ย. 60 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าตึก 9 [18 เม.ย. 60]
img12 ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบปีที่ 14 ในวันศุกร์ที่ 21 เม.ย. 60 ณ ห้องสัมมนา-จัดเลี้ยง ชั้น 4 อาคาร 9 [18 เม.ย. 60]
img12 มก.กพส. ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 10 เม.ย. 60 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ บริเวณสระพระพิรุณ [28 มี.ค. 60]
img12 นิสิตปี 1 กรอกแบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 มี.ค. 60 [10 มี.ค. 60]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "สวัสดีอินเดีย"การแข่งขันตอบคำถาม ระหว่างวันที่ 9 ม.ค. - 5 มี.ค. 60 [19 ม.ค. 60]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic ครั้งที่ 15 สมัครภายในวันที่ 28 ก.พ. 60 [11 ม.ค. 60]
img12 ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ชิงโล่และเงินรางวัล สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 22 ก.พ. 60 [24 ม.ค. 60]
img12 กําหนดการกีฬาสัมพันธ์ ENIAC GAMES ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 18 ก.พ. 60 ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน [30 ม.ค. 60]
img12 กำหนดการโครงการทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 27 ธ.ค. 59 [15 ธ.ค. 59]
img12 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายสมัครเข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 6 ธ.ค. 59 ณ ชั้น 3 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [24 พ.ย. 59]
img12 ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกวิศวกรรม'59 "เทคโนโลยีและนวัตกรรม Thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [14 พ.ย. 59]
img12 ขอเชิญร่วมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [18 ต.ค. 59]
img12 ปฏิทินกิจกรรม นิสิตชั้นปีที่ 1 (KU76) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [20 มิ.ย. 59]
img12 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ "Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016" หมดเขตภายในวันที่ 15 ต.ค. 59 [1  ก.ย. 59]
img12 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ ม.เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ภายในวันที่ 14 ต.ค. 59 [9 ส.ค. 59]
img12 ขอเชิญร่วมงาน "กตเวทิตาจิต" งานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในวันพุธที่ 21 ก.ย. 59 เวลา 10.30 [19  ก.ย. 59]
img12 รับสมัครนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภูมิภาค ภาคกลางเขต 2 ปี 2559 | สมัครอบรม: 25 ก.ค. - 24 ส.ค. 59 | สมัครแข่งขัน: 8 ส.ค. - 7 ก.ย. 59 [10 ส.ค. 59]
img12 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มอบทุนการศึกษา และพิธีไหว้ครู ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 5 ก.ย. 59 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [29 ส.ค. 59]
img12 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน วศ.คอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 3 ก.ย. 59 "กีฬา EDVAC ครั้งที่ 10 & งาน HOME ครั้งที่ 5" [22 ส.ค. 59]
img12 กำหนดการโครงการ “ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ” ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 ส.ค. 59 ณ ทุ่งนาไพร มก.กพส. [5 ส.ค. 59]
img12 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 27 - 28 ก.ค. 59 [27 ก.ค. 59]
img12 โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน KU76 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ก.ค. 59 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน [4 ก.ค. 59]
img12 กำหนดการโครงการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วันพฤหัสที่ 21 ก.ค. 59 เวลา 07.00 - 12.00 น. [4 ก.ค. 59]
img12 กีฬาบุคลากร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13 - 23 มิ.ย. 59 [11 พ.ค. 59]
img12 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครง Startup Thailand by GSB สมัครภายในวันที่ 20 มิ.ย. 59 [23 พ.ค. 59]
img12 กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 1 มิ.ย. 59 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 [17 พ.ค. 59]
img12 กำหนดการโครงการค่ายพัฒนาซอฟแวร์ (Zes Camp) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 2 มิ.ย.59 [27 พ.ค. 59]
img12 ขอเชิญนิสิตส่งผลงานการประกวดออกแบบชุดวอร์มของนักกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 59 [14 มี.ค. 59]
img12 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมประกวดการ์ตูน Animation "เงินออมสร้างชาติ" ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 200,000 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 59 [30 มี.ค. 59]
img12 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วศ.คอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี เข้าร่วมงาน "ปัจฉิมนิเทศนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่น 6" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 59 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์ มก.กพส. [25 เม.ย. 59]
img12 ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบปีที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 59 ณ ห้องสัมมนา-จัดเลี้ยง ชั้น 4 อาคาร 9 [24 มี.ค. 59]
img12 มก.กพส. ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 8 เม.ย. 59 เวลา 06.30 - 12.00 น. ณ บริเวณสระพระพิรุณ [17 มี.ค. 59]
img12 โครงการสัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 59 [15 มี.ค. 59]
img12 ขอเชิญร่วมโครงการ "ปั่นเพื่อสุขภาพ เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน" ครั้งที่ 5 ในวันอังคารที่ 29 มี.ค. 59 [25 มี.ค. 59]
img12 ขอเชิญเข้าร่วม "มหกรรมกีฬาเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ สนามที่ 9" ณ มก.กพส. ในวันอาทิตย์ที่ 27 มี.ค. 59 [18 มี.ค. 59]
img12 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” ปีที่ 4 [15 ก.พ. 59]
img12 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวีดีโอความภาคภูมิใจในเครื่องแต่งกายของนิสิต มก. ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท หมดเขตสมัครวันที่ 21 มี.ค.59 [23 ก.พ. 59]
img12 สมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4 - 29 ก.ค. 59 ณ จ.สกลนคร สมัครภายใน 25 เม.ย. 59 [11 ก.พ. 59]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "U-Save Project" กับไทยบริดจสโตน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เม.ย. 59 [2 ก.พ. 59]
img12 ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยเเห่งชาติ ประจำปี 2559 เเละ ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 เม.ย. 59 [21 ม.ค. 59]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ปั่นเพื่อสุขภาพ เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน” ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 59 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณสระพระพิรุณ มก.กพส. [18 ก.พ. 59]
img12 ขอเชิญนิสิตและบุคลากรเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ในวันที่ 4 – 5 ก.พ. 59 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (อาคาร FIBO) มจธ. [27 ม.ค. 59]
img12 ขอเชิญนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันทุกคณะ ทุกชั้นปี ทุกวิทยาเขต ร่วมกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอังคารที่ 2 ก.พ. 59 [21 ม.ค. 59]
img12 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและอบรม Pirates campus tour "สร้างแรงบันดาลใจมุ่งไกลทางฝัน" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ม.ค. 59 เวลา 08.30 - 18.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น มก.กพส. [21 ม.ค. 59]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 29 ก.พ. 59 [18 พ.ย. 58]
img12 ประกาศ ให้นิสิตชั้นปีที่ 2 วศ.คอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ทุกคน เข้าร่วมงาน "สัมมนาวิชาการ" ในวันอังคารที่ 8 ธ.ค. 58 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศร.2 ห้อง 301 และให้นิสิตชั้นปีที่ 2 วศ.คอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ทุกคน เข้าร่วมงาน "ประชุมวิชาการ" ในวันพุธที่ 9 ธ.ค. 58 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศร.2 ห้อง 205 หมายเหตุ นิสิตที่ไม่เข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าวจะถูกตัดคะแนนในวิชา 02204283 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ [1 ธ.ค. 58]
img12 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายสมัครเข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 58 ณ ชั้น 3 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [16 ต.ค. 58]
img12 กำหนดการพิธีเปิดโครงการปั่นเพื่อสุขภาพเกษตรศาสตร์กำแพงแสน วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. 58 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสระพระพิรุณ [16 ต.ค. 58]
img12 ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมงานวันสถาปนา 36 ปี มก.กพส. ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. 58 เวลา 06.00 - 16.00 น. ณ สระพระพิรุณและห้องคอนเวนชั่น มก.กพส. [16 ต.ค. 58]
img12 การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภูมิภาค ภาคกลางเขต 2 ประจำปี 2558[24 ส.ค. 58]
img12 แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ มหาวิทยาลัยชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 - 11 ต.ค. 58 [6 ต.ค. 58]
img12 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกชั้นปี ร่วมงานคืนสู่เหย้าชาว CPE.KPS ครั้งที่ 4 (Home Coming) ในวันเสาร์ที่ 10 ต.ค. 58 เวลา 17.00 น. ณ ใต้อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [7 ต.ค. 58]
img12 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วศ.คอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์นิสิตและบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9 (Edvac Game#9) ในวันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 58 ณ สนามกีฬาอาคารพลศึกษา 2 มก.กพส. [21 ก.ย. 58]
img12 ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 มก.กพส. วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ย. 58 เวลา 10.00 - 13.30 น. ณ ณ ห้องคอนเวนชั่น [16 ก.ย. 58]
img12 รับสมัครนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภูมิภาค ภาคกลางเขต 2 ประจำปี 2558 สมัครแข่งขัน: วันที่ 15 ส.ค. - 15 ก.ย. 58 [24 ส.ค. 58]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 12 ก.ย. 58 เวลา 07.30 - 10.30 น. ณ บริเวณพื้นที่ระหว่างอาคารชุดพักอาศัย – อาคารการเรียนรู้ [8 ก.ย. 58]
img12 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 10 ก.ย. 58 [14 ส.ค. 58]
img12 ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. 58 เวลา 09.30 - 13.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง E9401 อาคาร 9 [8 ก.ย. 58]
img12 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 58 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [27 ส.ค. 58]
img12 ขอเชิญคณาจารย์และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการ "ไหว้ครู 2558" ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.ย. 58 เวลา 12.30 น. ณ อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [2 ก.ย. 58]
img12 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรรับน้องใหม่ KU75 พระสงฆ์จำนวน 375 รูป ในวันอังคารที่ 25 ส.ค. 58 เวลา 06.30 น. ณ สนามกีฬา อาคารพละ 2 มก.กพส. [20 ส.ค. 58]
img12 นิสิตชั้นปีที่ 3 - 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เคยเข้าร่วมแข่งขัน ACM-ICPC 2014 ทุกคน และนิสิตทุกชั้นปีที่สนใจ ให้เข้าร่วมฟังกติกาการแข่งขัน ACM-ICPC 2015 ในวันจันทร์ที่ 24 ส.ค. 58 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้อง E8405 อาคาร 8 [20 ส.ค. 58]
img12 โครงการอบรมและแข่งขันทักษะทางวิชาการ (Hour of Code) ระหว่างวันที่ 22 - 23 ส.ค. 58 ณ บริเวณชั้น 4 อาคาร 8 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [13 ส.ค. 58]
img12 โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (Freshy Camp) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 10 - 13 ส.ค. 58 [9 ส.ค. 58]
img12 กำหนดการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 8 ส.ค. 58 เวลา 06.30 - 16.00 น. ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย [3 ส.ค. 58]
img12 ขอเชิญร่วมโครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2558 วันอังคารที่ 11 ส.ค. 58 เวลา 07.00 - 11.00 น. ณ ทุ่งนาไพร มก.กพส. [6 ส.ค. 58]
img12 รายงานตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. 58 [28 ก.ค. 58]
img12 กำหนดการโครงการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วันพุธที่ 5 ส.ค. 58 เวลา 07.30 - 12.00 น. [28 ก.ค. 58]
img12 กำหนดปิดหอพักนิสิตตึก 1 - 24 ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2/557 และเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558 และการรับสมัครนิสิตอยู่หอพักช่วงปิดภาคปลาย/หอพักภาคฤดูร้อน [30 เม.ย. 58]
img12 กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 6 - 16 ก.ค. 58 [กำหนดการพิธีเปิด-ปิด] [2 ก.ค. 58]
img12 ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจส่งคลิปวีดิโอประกวดในกิจกรรมออนไลน์ One and Only ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิ.ย. 58 [8 พ.ค. 58]
img12 โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำภาคฤดูร้อน 2558 ในวันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 58 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง 9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน[18 พ.ค. 58]
img12 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิตและนักศึกษาทุกระดับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ส่งแบบตอบรับภายใน 20 เม.ย. 58 [2 เม.ย. 58]
img12 ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 12 ปี ในวันที่ 22 เมษายน 2558 [3 เม.ย. 58]
img12 ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ ในวันที่ 9 เม.ย. 58 ณ บริเวณสระพระพิรุณ [8 เม.ย. 58]
img12 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี เข้าร่วมงาน "ปัจฉิมนิเทศนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 5" ในวันศุกร์ที่ 3 เม.ย. 58 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง E9401 ชั้น 4 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [24 มี.ค. 58]
img12 ขอเชิญนิสิตสมัครร่วม "โครงการ BETAGRO Food Safety Society 2015" ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 เม.ย. 58 [13 มี.ค. 58]
img12 ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทุกท่านร่วมงาน "ทำบุญและพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์" ในวันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 4 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [23 มี.ค. 58]
img12 ขอเชิญร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 10 ชิงเงินรางวัลกว่า 555,000 บาท ส่งผลงานระหว่างวันที่ 30 มี.ค. - 2 เม.ย. 58 [2 มี.ค. 58]
img12 ขอเชิญคณาจารย์ร่วมประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ สมัครภายในวันที่ 20 เม.ย. 58 [17 ก.พ. 58]
img12 ขอความร่วมมือบุคลากรและนิสิตกรอกแบบประเมินออนไลน์ "คุณภาพการให้บริการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน" ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 25 มี.ค. 58 [17 ก.พ. 58]
img12 ขอเชิญนิสิตสมัครแข่งขันโปรแกรม MS Office ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2558 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มี.ค. 58 [3 ก.พ. 58]
img12 ขอเชิญนิสิตเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.พ. 58 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 9 [13 ก.พ. 58]
img12 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2-3 ทุกสาขาวิชา ร่วมโครงการ "LDP" [เว็บไซต์] [20 ม.ค. 58]
img12 กําหนดการกีฬาสัมพันธ์ ENIAC GAMES ครั้งที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 58 ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน [3 ก.พ. 58]
img12 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 15 - 24 ม.ค. 58 [14 ม.ค. 58]
img12 ประกาศปิดทำการภาควิชาฯ ในระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2558 เนื่องจากคณาจารย์และบุคลากรไปสัมมนา และเปิดทำการปกติวันที่ 14 มกราคม 2558  [7 ม.ค. 58]
arrow2L3[ข่าวกิจกรรมย้อนหลังก่อนหน้านี้]
Hits: 2154

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3419167
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
368
1121
7416
7416
17674
35551
3419167

Online (15 minutes ago):12

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:54.82.10.219

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง