ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 099-6954159 | โทรสาร: 099-6954159 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ข่าวเด่น

พิธีไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

Last Updated: Tuesday, 07 May 2019
0NKD 4066
          เมื่อช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ณ ห้อง E9401 ชั้น 4 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้ตระหนักและระลึกถึงพระคุณครูและอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่นิสิต ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันอันแสดงออกของนิสิตต่อครูและอาจารย์ให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที  ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติมาช้านานของชาวไทย และเป็นโอกาสอันดีที่นิสิตจะได้พบอาจารย์ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและอาจารย์ในภาควิชาฯ ดีขึ้น
2NKD 4066
       งานเริ่มต้นด้วยเวลาประมาณ 13:00 น. โดย อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม หัวหน้าภาควิชาฯ จุดธูปบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยตัวแทนนิสิตได้กล่าวถึงความเป็นมาของวันไหว้ครูและบทไหว้ครูจากนั้นตัวแทนนิสิตนำพานดอกไม้เข้าไหว้คณาจารย์ ตามด้วยนิสิตทั้ง 4 ชั้นปี มอบดอกไม้แก่คณาจารย์ จากนั้นตัวแทนนิสิตแต่ละชั้นปีได้กล่าวขอบคุณคณาจารย์
       พิธีไหว้ครูในครั้งนี้มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เข้าร่วม ประกอบด้วย ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล อ.ดร.ศิวดล  เสถียรพัฒนากูล อ.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์ อ.ดร.กายรัฐ  เจริญราษฎร์ อ.ดร.วรัญญา  อรรถเสนา  อ.ร้อยโทอนุมัติ  อิงคนินันท์ ผศ.นุชนาฎ สัตยากวี อ.ดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด และ คุณศศิธร ชลรัตน์อมฤต ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้สร้างความประทับใจและซึ้งใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมาก facebook ภาพกิจกรรมทั้งหมด
3NKD 4066
4NKD 4017
   facebook ภาพกิจกรรมทั้งหมด
Hits: 409

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3900349
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
517
1008
9029
12629
30326
65823
3900349

Online (15 minutes ago):15

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:34.204.191.31

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง