ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ข่าวเด่น

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561

Last Updated: Friday, 05 October 2018
1-NKD 1406
      เมื่อช่วงเช้าของวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมจัโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการNKD 1302ศึกษา 2561  ขึ้น ณ ห้อง 9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยกิจกรรมในวันนี้เริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. เป็นกล่าวรายงานโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดย อ.ดร.พิเชษฐ์  สืบสายพรหม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามด้วยกล่าวเปิดงานและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ช่วยเหลือทางวิชาการ (ติวเจอร์) นิสิตที่ทำกิจกรรรมดีเด่น และนิสิตที่แต่งกายเรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน facebook ภาพกิจกรรมทั้งหมด
3-NKD 1338
4-NKD 1357

     2-NKD 1361หลังจากมอบทุนการศึกษาเสร็จก็เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง "Start Class to Start Up" โดย ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการ บริษัท แพคกอน จำกัด หรือ PAKGON ปิดท้ายด้วยกิจกรรมนิสิตรุ่นพี่..พบนิสิตรุ่นน้อง

     คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาฯ ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วย  อ.ดร.วรัญญา  อรรถเสนา หัวหน้าศูนย์วิจัยเกษตรอัจฉริยะ ผศ.นุชนาฎ สัตยากวี อ.ดร.ศิวดล  เสถียรพัฒนากูล อ.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์ อ.ดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด อ.ดร.ปาริฉัตร  เสริมวุฒิสาร คุณเอกลักษณ์ เรืองศรี คุณศศิธร ชลรัตน์อมฤต  คุณสรพงษ์ เกตุศิริ คุณมณฑิชา นุชชา และคุณปนัดดา  พรมชาติ

NKD 1295 NKD 1298
NKD 1359 NKD 1399
NKD 1402 NKD 1417
NKD 1403
  facebook ภาพกิจกรรมทั้งหมด
   
   
Hits: 127

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3447703
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
160
682
3414
6457
14697
31513
3447703

Online (15 minutes ago):9

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:54.83.93.85

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง