ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 099-6954159 | โทรสาร: 099-6954159 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

ข่าวเด่น

สรุปผลการประเมิน และประกาศผลรางวัลโครงการ 5 ส. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

Last Updated: Tuesday, 25 December 2018
610717 5s
      ตามที่สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้จัดโครงการ โครงการ 5 ส. สำนักงานเลขานุการ โดยเริ่มประชุมชี้แจงและให้ความรู้ไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้มีกิจกรรมของโครงการฯ คือ Big Cleaning Day และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีการประชุม "สรุปผลการประเมิน และประกาศผลรางวัล" โดย ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมิน ข้อเสนอแนะและประกาศผลรางวัล และ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีให้เกียรติมอบรางวัล โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลห้องปฎิบัติการดีเด่นอันดับที่ 3 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียดผลรางวัลอื่นๆ มีดังนี้
     รางวัลโครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2561
     รางวัลชนะเลิศ หน่วยนโยบายและแผน และ หน่วยประกันคุณภาพ
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 หน่วยกิจการนิสิต
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
     รางวัลชมเชย ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร และ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

     รางวัลห้องปฎิบัติการดีเด่น
     รางวัลห้องปฎิบัติการดีเด่นอันดับที่ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
     รางวัลห้องปฎิบัติการดีเด่นอันดับที่ 2 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า 3302 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
     รางวัลห้องปฎิบัติการดีเด่นอันดับที่ 3 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

     รางวัล Popular Vote
     หน่วยการเจ้าหน้าที่
     หน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
     ห้องปฏิบัติการเครื่องกล 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     ห้องปฏิบัติการคอนกรีตและทดสอบวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
    คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผศ.นุชนาฎ สัตยากวี (คณะกรรมการประเมินผล) คุณจุฑาทิพย์ ทรัพย์ฤทธา และ คุณเอกลักษณ์  เรืองศรี arrow2L3ข่าวที่เกี่ยวข้อง facebook ภาพกิจกรรมทั้งหมด
CCI17072561
   arrow2L3ข่าวที่เกี่ยวข้อง facebook ภาพกิจกรรมทั้งหมด
Hits: 582

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3900508
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
676
1008
9188
12629
30485
65823
3900508

Online (15 minutes ago):23

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:34.204.191.31

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง